Nábor


O nás

Jsme parta dobrých kamarádů se společným koníčkem -Hasiči. Je nám od 3 do 18 let. Nikdy nezkazíme žádnou srandu. Jestli sek nám chceš přidat, nebo tě jen zajímá, jak trávíme volný čas, přijď náspotěšit svojí přítomností na některém tréninku. Scházíme se každé pondělí od16:00 hodin.Hasičské desatero


1) Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, nislávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2) Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3) Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se
v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4) Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5) Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6) Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7) Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8) Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9) Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jakož odznak nosíš.

10) Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.